• Jako praktická pomůcka biologů pro určování organismů slouží určovací klíče. K doplnění školní knihovničky je možné využít určovací klíče dostupné na internetu. Následující článek obsahuje odkazy na několik elektronických určovacích klíčů zpracovaných v češtině. Určovací klíče pro botaniku  Klíč k určování mechorostů http://botanika.bf.jcu.cz/bryoweb/klic/klic.html  Jedná se o velmi podrobný klíč pro určování všech játrovek (lupenitých i listových). Pro…

  Číst dál: Elektronické určovací klíče
 • Fénix 2.0

  |


  Projekt Fénix 2.0 (Phoenix 2.0) Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta  ke konkurenceschopnosti veznalostní společnosti. CZ.1.07/2.2.00/15.0111 Prvotním cílem projektu není vytváření nových předmětů a studijních oborů, ale inovace stávající výuky na ekonomických fakultách, odpovídající soudobým požadavkům na konkurenceschopnost ve znalostní společnosti.Hlavními kroky této inovace jsou posílení kvantitativní a ekonomické gramotnosti a sblížení obou těchto dnes  značně…

  Číst dál: Fénix 2.0
 • Fyzika na Moodle

  |


  Využití e-learningové podpory ve fyzice (… celý článek). O kurzu Zvukové jevy jsem se již zmínil v jiném článku, zabýval jsem se v něm především obecným pohledem na zapojení do výuky. Kurz je nyní umístěn ke stažení v Centru e-learningu, proto bych rád přiblížil možnou metodiku využití. Kurz má osnovu, která simuluje učivo podle plánu: Každá kapitola obsahuje…

  Číst dál: Fyzika na Moodle

 • GIS jsou nejpokročilejší formou elektronických map. Jelikož pronikají do stále většího množství vědních oborů (archeologie, ekologie, hydrologie,…) i do praxe (pojišťovnictví, územní plánování, obchod s realitami, …), měli bychom s nimi seznámit i naše žáky. GISům se někdy přezdívá „inteligentní mapy“. Samy o sobě příliš inteligentní nejsou, ale v rokou poučeného uživatele inteligenci získají. Problematika…

  Číst dál: Geografické informační systémy (GIS)

 • Nedílnou součástí výuky chemie tvoří chemické pokusy. Těm, kdo laborují pravidelně, se možná budou hodit některé z návodů publikovaných na různých webových stránkách. Všem jsou určeny odkazy na videa pokusů nebo programy se simulacemi či animacemi. Videa pokusů http://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=videa&id=3 – web „Chemický vzdělávací portál“, mezi dalšími kapitolami také „Videa pokusů“ s 30 pokusy z anorganické chemie,…

  Číst dál: Chemické pokusy s laboratoří i bez ní

 • V tomto článku je stručně popsán právní rámec činnosti ICT metodika (koordinátora), platové zařazení, míra vyučovací povinnosti a nárok na příplatek. Ve vyhlášce 317/2005 upravené vyhláškou 412/2006 se uvádí v § 9 v. : „Studium k výkonu specializovaných činností:a) Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií“ Z této formulace vidíme, že označení KOORDINÁTOR je jistě správné. Tato…

  Číst dál: ICT metodik nebo koordinátor? Kdo to je, kam s ním?

 • Projekt registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0024žadatel o finanční podporu: Karlovarský krajpředpokládané datum zahájení realizace projektu: 01.04.2010předpokládané datum ukončení realizace projektu: 31.03.2013Cílem projektu je … Hlavní cíle projektu: Projekt „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0026žadatel o finanční podporu: Karlovarský krajpředpokládané datum zahájení realizace projektu: 01.04.2010předpokládané datum ukončení realizace projektu: 31.03.2013celkové způsobilé výdaje: bude doplněné pozdějiwww.kr-karlovarsky.cz…

  Číst dál: Inovace školského portálu Karlovarského kraje

 • Vžijte se do role obyvatele města, který se liší etnickou příslušností nebo sexuální orientací, a zjistěte, jestli zde může zrealizovat svůj záměr, kterým je zvládnout start do života týkající se především vlastního bydlení. Jak se žije různým menšinovým skupinám ve vašem městě? Vžijte se do role obyvatele města, který se liší etnickou příslušností nebo sexuální…

  Číst dál: Jak se žije různým menšinovým skupinám ve vašem městě?

 • Nástroj k samostatnému opakování a procvičování. Má poskytnout žákům možnost samostatné přípravy, opakování a procvičení probírané problematiky – normování a kalkulace ceny pokrmu. Probíraná problematika je součástí výuky hospodářských výpočtů na středních odborných školách s gastronomickým zaměřením. Při výuce se poměrně dost času věnuje zprostředkování studijních podkladů žákům. V případě, že dostupné učebnice neobsahují vhodné…

  Číst dál: Kalkulace ceny pokrmu – aplikace pro samostatné procvičování problematiky

 • Webových adres, kde je možné načerpat informace týkající se chemie, je velmi mnoho. Do tohoto článku jsem z nich zařadila tři, o kterých si myslím, že jsou velmi přehledně a podrobně zpracované a je možné v nich najít další odkazy na stránky zabývající se chemií. Ve druhé části článku je několik konkrétních odkazů na periodické tabulky.…

  Číst dál: Kam pro základní „chemické informace“…