• O čem je studium ICT metodiků, jaké jsou rozdíly ve školicích střediscích? Kde najdete informace o studiu? Akreditované studium vychází z vyhlášky 317/2005 upravené vyhláškou 412/2006, která jej specifikuje v § 9 v. Dále je upraveno ve standardu vydaném MŠMT, který slouží jako podklad pro akreditaci jednotlivých studijních programů. Je tedy logické, že jednotlivá akreditovaná školení jsou…

  Číst dál: Studium ICT metodika (jak si vybrat)

 • Jak se jednoduše přihlásit do občanského sdružení „Metodik.cz“? Přihláška do občanského sdružení „Metodik.cz“ Titul: Jméno: Příjmení: Titul: E-mail: Datum narození: Bydliště: Škola(organizace), ve které působíte: Přihlašuji se do sdružení „Metodik.cz“ a souhlasím s jeho stanovami.

  Číst dál: Postup přihlášení do sdružení „Metodik.cz“

 • Založili jsme občanské sdružení „Metodik.cz“. Chcete se podílet na jeho činnosti? Vážení kolegové, v rámci projektu ESF s názvem „Studium ICT koordinátorů a Centrum E-Learningu“ (jehož řešitelem je Gymnázium Cheb ve spolupráci s Karlovarským krajem) vznikla komunita občanů, kteří mají společné cíle. Proto jsme se rozhodli založit občanské sdružení „Metodik.cz“, které sdružuje hlavně ICT metodiky…

  Číst dál: Občanské sdružení „Metodik.cz“

 • Náplň práce ICT metodika (koordinátora) je často diskutovaná problematika. Je to dáno poměrně nedávným zakotvením této „funkce“ ve školách a neustále se měnícími potřebami škol. Také narůstá počet počítačů a další audiovizuální techniky. Co má mít ICT metodik na starosti? Náplň práce ICT metodika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené vyhláškou 412/2006, která pouze specifikuje v…

  Číst dál: Náplň práce ICT metodika

 • Aktivita s názvem Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent se snaží poskytnout ředitelům škol, autorům a investorům školních webů kritéria, podle kterých lze hodnotit kvalitu oficiálních školních internetových prezentací. Zároveň mohou být tato kritéria využívána organizátory soutěží v posuzování kvality školních webů. Pět tématicky zaměřených sekcí: 1 Obsah a poskytované informace 1.1 Kontaktní informace na titulní stránce1.2…

  Číst dál: Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent

 • Karlovarský kraj realizuje v rámci OP VK (ESF) projekt Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Partnerem kraje pro realizaci se stala škola Gymnázium Sokolov, která tak svoji činnost rozšiřuje o DVPP. V rámci projektu se bude v nejbližších třech letech realizovat řada workshopů, zaměřených zejména na výměnu zkušeností se ŠVP na základních a středních školách. Základní…

  Číst dál: Krajské vzdělávací centrum

 • Název: „Metodik.cz“ Sídlo: Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary IČO: 22678221 Statutární zástupce: Mgr. Roman Úlovec Email: ulovec@seznam.cz Skype: ulovec Mobil: 603 759 004 http://www.metodik.cz

  Číst dál: Kontaktní údaje občanského sdružení „Metodik.cz“
 • Kdo jsme

  |


  Základní informace o portálu METODIK, který je určen hlavně ICT metodikům, ale i všem učitelům a nadšencům pro používání ICT v „obyčejné“ výuce, příznivcům e-learningu. Co na portálu najdete a co ne? Chcete se podílet na činnosti občanského sdružení „Metodik.cz“ ?   Co zde najdete? METODIK je portálem pro ICT metodiky (koordinátory) působící na školách a pro…

  Číst dál: Kdo jsme

 • V tomto článku je stručně popsán právní rámec činnosti ICT metodika (koordinátora), platové zařazení, míra vyučovací povinnosti a nárok na příplatek. Ve vyhlášce 317/2005 upravené vyhláškou 412/2006 se uvádí v § 9 v. : „Studium k výkonu specializovaných činností:a) Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií“ Z této formulace vidíme, že označení KOORDINÁTOR je jistě správné. Tato…

  Číst dál: ICT metodik nebo koordinátor? Kdo to je, kam s ním?